ผีมีจริง!! การเล่น”ผีถ้วยแก้ว” นิยมมาแต่โบราณ แต่รู้หรือไม่!! จะมีอะไรตามมา หากใจไม่แข็งพอ…

ผีถ้วยแก้ว การละเล่นสื่อวิญญาณ ผีถ้วยแก้ว ถือเป็นการละเล่นโบราณที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล โดยหลักการจะเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณหรือผีมาสิงสถิตในถ้วยแก้ว จากนั้นผู้เล่นก็จะสอบถามคำถามต่างๆแก่ดวงวิญญาณ ส่วนดวงวิญญาณที่สิงในถ้วยแก้วก็จะตอบคำถามเหล่า […]

Read more