ประวัติกุมารทอง ตำนาน เรื่องราวกุมารทอง

ตำนานและเรื่องราวความเชื่อเรื่องของกุมารทอง เริ่มจากวรรณคดีเรื่อง”ขุนช้างขุนแผน”ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยนั้นปรากฏว่า มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในทางไสยศาสตร์เกิดขึ้้นมากมาย โดยเฉพาะชายไทยซึ่งต้องไปศึกสงคราม จำจะต้องมีวิชาอาคมติดตัวเสมอ เพื่อป้องกันตนเองและเป็นขวัญกำลังใจในยามออกรบ ดังปรากฎอยู่ในตำราพิชัยสงคราม หรือสมุดใบลานต่างๆ บ้างก็ยังคงเหลือ และถูกบันทึกรักษาไว้มาจนถึงปัจจุบัน บ้างก็ถูกข้าศึกเผาผลาญมอดไหม้ไปกับไฟในตอนเสียกรุงศรีอยุธยา

กุมารทองถือเป็นเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งที่ยังคงปรากฎและสื่บเนื่องกันต่อมาอยู่จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน แต่การสร้างกุมารทองจะมีความแตกต่างไปจากเดิมอยู่มาก เช่นการสร้างกุมารทองในสมัยโบราณเมื่อครั้งเสียกุรงศรี ตามตำราดั้งเดิมให้ใช้เด็กตายในท้องมารดาหรือตายทั้งกลมในวันเสาร์หรือตายในวันอังคาร โดยผ่าท้องมารดาแล้วนำเด็กในท้องออกมาย่างไฟจนแห้ง แล้วลงรักปิดทอง พูดจาเลี้ยงดูดุจดังบุตรที่มีชีวิต ก็จะถือว่าเป็น

ต่อมาในปัจจุบันการสร้างกุมารทองจากทารกที่ตายในท้องมารดา เป็นพิธีกรรมที่ยุ่งยากผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมอันดี จึงถูกยกเลิกไปและประยุกต์การสร้างโดยการนำเอาดินมาปั้นแทนศพทารก แต่ก็มีความขลังอยู่เหมือนเดิม เพราะพิธีกรรมการสร้าง การปลุกเสก ยังคงใช้ตามตำราเดิมทุกประการ

สร้างกุมารทองทำไมเป็นคำถามที่มีผู้คนพากันสงสัย กุมารทองเป็นเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมานาน สร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองและให้โชคลาภแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ครอบครอง เชื่อว่าทำให้การทำมาค้าขายดี ให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง จากการที่กุมารทองช่วยชี้่ช่องทางให้ เพราะเชื่อว่ากุมารทองมีหูทิพย์ ตาทิพย์ มีอิทธิฤทธิ์ และอิทธิคุณมากมาย เช่น ให้โชคลาภแก่เจ้าของ ใช้เป็นเสน่ห์มหานิยม ทำให้คนหลงรักเจ้าของได้ ช่วยเตือนภัย เฝ้าบ้าน ป้องกันโจรขโมยขึ้นบ้านได้ มารทองจึงเป็นวิญญาณศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีความขลัง และสามารถสื่อสารกันได้ แม้ในปัจจุบันจะไม่ใช่ศพทารกจริงๆ ก็ตาม แต่พิธีกรรมในการสร้างก็จะมีการควบคุมวิญญาณภูตผีที่มีสถิตอยู่ในวัตถุกุมารทองด้วยอำนาจจิต และการฝึกฝนมาอย่างดีจากอาจารย์ผู้สร้างขึ้นได้espanyc.com

กุมารทอง จึงเป็นเครื่องรางของขลังที่สร้างกันขึ้นมาให้เสมือนว่ามีชีวิตจริงๆ สามารถพูดจาสื่อสารกันได้ ฉะนั้น ผู้ที่ได้มาครอบครองควรจะต้องมีข้อแม้ในการดำเนินชีวิตของตนอย่างเข้มงวด เช่น จะต้องเตรียมของถวาย ขนม ของเล่น ให้กุมารอย่างสม่ำเสมอ การกินอาหารครั้งใดก็ตามจะต้องกล่าวเรียกกุมารทองกินด้วยกัน เป็นต้น