ตำนาน กุมารทองเด็กผีไทยที่คนไทยนิยมนำไปบูชาที่บ้าน

กุมารทอง เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทย ที่มาของกุมารทองนั้นคือการนำวิญญาณมาเลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน โดยกุมารทองจะใช้เป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายเท่านั้น เพราะถ้าหากเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่คนเขาเลี้ยงไว้จะเรียกกันว่า โหงพราย

กุมารทองนั้นแต่เดิมมาจากการเอาวิญญาณเด็กผู้ชายที่ตายในท้องของแม่หรือเรียกอีกอย่างว่าตายทั้งกลมนั้นมาเลี้ยง ผู้มีวิชาอาคมส่วนใหญ่จะเอาวิญญาณเด็กมาเลี้ยงไว้ให้เป็นลูก มีหลักฐานที่พบจากเอกสารที่มีมาแต่โบราณถูกระบุเกี่ยวกับการทำกุมารทองไว้ว่า ต้องมีการหาศพที่ผู้หญิงท้องมีลูกเสียชีวิตในท้อง หรือเรียกง่ายๆกันว่า ตายทั้งกลมแล้วมาประกอบพิธีกรรมผ่าท้องนำศพเด็กมารกออกมาจากท้องของผู้หญิงที่เสียชีวิต แล้วหลังจากนั้นก็ก่อไฟทำพิธีเอาเด็กมาย่างไฟให้มีความแห้งสนิทก่อนที่จะเช้า

โดยพิธีดังกล่าวต้องทำตอนกลางคืนเท่านั้น แล้วจึงนำทองคำเปลวมาลงรักปิดทองลงไปให้ทั่วตัว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการเรียกว่า กุมารทอง ในต่อมาสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพเด็กจริงๆได้ เพราะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนมีกฎหมายคุมครองจึงไม่สามารถทำได้ จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองใหม่ขึ้น

โดยมีการใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้าง แล้วปลุกเสกตั้งจิต ตั้งธาตุทั้ง 4 และเรียกอาการสามสิบสองให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมา กุมารทองในปัจจุบันมีความนิยมในการสร้างให้เป็นรูปเด็กที่มีลักษณะเป็นเด็กที่ไว้ผมจุก มีการนุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลัง

เชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กที่มาอยู่ในรูปปั้นกุมาร ผู้บูชาต้องมีการเลี้ยงดูเหมือนลูกของตน ที่ต้องให้ข้าวน้ำเซ่นสรวงและต้องมีการเรียกให้กินข้าวด้วย มีการกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลกุมารทองเป็นอย่างดี กุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณ อาทิเช่น ช่วยคุ้มครอง ป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่เข้ามา มีความเชื่อว่าช่วยในการทำมาค้าขายที่ดีขึ้น ไปจนถึงมีการเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วย

และจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มาทำร้ายได้ ปัจจุบันผู้บูชานิยมไหว้ด้วยน้ำแดง เรื่องราวของกุมารทองยังถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมของไทยเช่น ขุนช้างขุนแผน บางคนก็นับเป็นลูกกรอก เป็นกุมารทองได้อีกด้วย เมื่อผ่านมาไม่นานนักก็มีลูกเทพที่มีลักษณะความเชื่อในการบูชาเหมือนกับกุมารทอง แต่ลูกเทพทำมาจากตุ๊กตาไวนิล อัดนุ่นและใส่เมล็ดธัญพืชข้างในเพื่อเป็นเคล็ดที่สื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันมีการเลี้ยงบูชาเป็นกระแสกันอย่างแพร่หลาย